پادکست

بزرگمرد شعر سپید – احمد شاملو

لبانت به ظرافت شعر

دلتنگی های آدمی

سکوت سرشار از ناگفته ها مارگوت بیکل

بیتابانه

بی نوا بندگکی

جخ امروز از مادر نزادم

مسافر کوچولو – آدما

سید علی صالحی آلبوم نشانی

1

2

3

4

از آلبوم نامه از استاد سید علی صالحی

1

2

سراغ شعر

صبوری می کنم تا مدارا تا مرگ

خورشید

فروغ فرخزاد

دلگیر

نیما یوشیج – پدر شعر نو

1

2

فال حافظ

دکمه بازگشت به بالا