کلیدهای میانبر در تری دی اس مکس

استفاده از کلید های میان بر در نرم افزار ها سبب بهبود عملکرد در استفاده از نرم افزار و افزایش سرعت و بهره وری می گرددو این یکی از تفاوت های عمده میان کاربران آماتور و حرفه ای می باشد، کاری که کاربران عادی با ماوس و منوها انجام میدهند، کاربران حرفه ای با سرعت بیشتری و با استفاده از میانبرهای کیبورد انجام میدهند. با استفاده از این میانبرها سرعت کار خود را در نرم افزار تری دی اس مکس افزایش دهید. هرچند به یکباره نمیتوانید همه این میانبرهای را حفظ کنید، اما به مرور زمان استفاده از این میانبرها تبدیل به عادت خواهد شد.

مجموعه ای از پرکاربرد ترین میانبرهای کیبورد در نرم افزار 3ds Max در زیر آمده است:

محیط  کار کلید میانبر کاربرد توضیح
Main UI A Angle Snap Toggle فعال و غیرفعال کردن آهن ربای زاویه(Angle)
S Snap فعال و غیرفعال کردن آهن ربا
Ctrl+Shift+P Percent Snap فعال و غیرفعال کردن آهن ربای درصد (Scale)
Alt+D  یا Alt+F3 Enable Axis Constraints in Snap ایجاد محدویت اسنپ بر روی محور ها

به طور پیش فرض فعال نیست و گزینه مربوطه تیک نخورده است.

Alt + X  Display as See – Through Toggle امکان مشاهده نمای پشت آبجکت ها (اشیا به صورت شفاف نمایش داده می شوند.) object properties
Alt+0 Lock UI محیط کار را قفل می کند و می توان پنجره ها و پالت ها را جابجا کرد.
Alt + Ctrl + F
مجتمع آموزشی امام علی ع

Fetch

صحنه را به مرحله ای که Hold شده بر می گرداند.
Ctrl + H Hold فایل را نگه می دارد و با دستور fetch بر می گرداند.
M Material Editor Toggle بازشدن پنجره ویرایش مواد
رندر Shift + Qیا F9 Render رندر
F10 Render Setup پنجره تنظیمات رندر
Shift + F Show Safeframes Toggle نمایش محدوده واقعی رندر
7  Show Statistics Toggle نمایش آمار و ارقام
8 Environment and Effect پنجره تنظیمات محیط و جلوه های ویژه
`  Redraw All View صحنه رفرش می شود.
Ctrl + Z Undo Scene Operation عمل انجام شده را لغو می کند.
Shift + Z  Undo Viewport Operation عمل جابجایی صحنه مثلاً با فرمان orbit یا …   را لغو می کند
Ctrl + Y  Redo Scene Operation معکوس عمل آندو
Shift + Y  Redo Viewport Operation لغو عمل Undo برای صحنه
F4  Show Edges
X Transform Gizmo Toggle گیزمو را مخفی و آشکار می کند (علامت سه رنگ محور های مختصات)
Shift + Ctrl + Z  Zoom Extents All همه اشیا را در همه نما ها نشان می دهد.
Shift+Z Zoom Extents Selected همه اشیا را در نمای فعال نشان می دهد.
Alt + Z Zoom فعال کردن ابزار zoom
Z Zoom Extents شی انتخاب شده را در نمای فعال نشان می دهد.
Shift + W  Toggle SteeringWheels نمایش و عدم نمایش SteeringWheels (چرخ فرمانی که در صحنه ظاهر می شود و می توان با آن فرماین نما را انجام داد.)
Alt + Ctrl + V Toggle ViewCube نمایش و عدم نمایش view Cube (مکعبی که در گوشه بالا سمت راست نما وجود دارد و با آن می توان به نما های مختلف تغییر وضعیت داد.)
نما P Perspective پرسپکتیو
U Ortographic اورتوگرافیک
T Top بالا
B Bottom پایین
F Front روبرو
L Left چپ
C Camera View نمای دوربین
Ctrl+C Create Physical Camera From View از نمای جاری یک دوربین فیزیکی می سازد.
Alt + W  Maximize Viewport Toggle نمایش نمای فعال در حداکثر اندازه
G  Grid Toggle نمایش یا عدم نمایش شبکه شطرنجی
کلیه موضعات مربوطه از صحنه مخفی و ظاهر می شوند. Shift+G Geometry احجام
Shift+S Shape اشکال
Shift+L Light نور
Shift+C Camera دوربین
Shift+H Helper کمک کننده ها
Selection Ctrl + A Select All انتخاب همه
Page Up Select Parent انتخاب اجداد
Page Down Select Child انتخاب فرزند
Q Select Object انتخاب موضوع
W Select and Move انتخاب و حرکت
E  Select and Rotate انتخاب و چرخش
R Select and Scale انتخاب و تغییر اندازه
Ctrl + I  Select Invert انتخاب ها را معکوس می کند یعنی اجسام انتخاب شده از انتخاب خارج شده و انتخاب نشده ها انتخاب می شوند.
Spacebar  Select Lock Toggle قفل کردن امکان انتخاب (فقط جسم قفل شده قابل انتخاب و… است)
Alt+Q Isolate Selection شی یا اشیا انتخاب شده را ایزوله می کند و بقیه اشیا موجود در صحنه را مخفی می کند.
Insert SubObject Level Cycle
Ctrl + B  Subobject Selection Toggle
Alt+A Align تراز کردن اجسام با یکدیگر
Shift+A Quick Align تراز سریع (اجسام را در مرکز یکدیگر قرار میدهد)
Shift+I Spacing Tools ابزار Spacing  را فعال می کند
Alt+N Normal Align تراز بر روی بردار نرمال
پنجره Snap S Snap فعال و غیرفعال کردن آهن ربا
Grid Points چهار نقطه اطراف خطوط شطرنجی کمکی
Alt+F8 Grid Lines چهار خط اطراف خطوط شطرنجی کمکی
Pivot نقطه لولایی شی
Alt+F9 Bounding Box جعبه احاطه کننده اطرافشی
Alt+F11 Perpendicular نقطه عمود بر شکل و روی Spline عمل می‌کند.
Tangent نقطه مماس بر شکل و روی Spline عمل می‌کند.
Vertex گره‌های موجود درشی
Endpoint نقطه انتهایی موجود در هر سگمنت
Midpoint نقطه میانی موجود در هر سگمنت
Edge/Segment لبه شی
Center Face نقطه مرکزی 3 وجهی
Edit/Editable Poly 1 Vertex Level
مجتمع آموزشی امام علی ع

گره ها را فعال می کند.

2 Edge Level لبه ها را فعال می کند.
3 Border Level مرز ها را فعال می کند.
4 Polygon Level صفحات ها را فعال می کند.
5  Element Level عنصر یا عناصر را فعال می کند.
Shift + Ctrl + B Bevel
Shift + Ctrl + C Chamfer
Shift + E Extrude
Shift + Ctrl + W Target Weld
Shift + Ctrl + I Ignore Backfacing عدم انتخاب سطوح پشتی
Ctrl + Page Up  Grow Selection افزایش محدوده انتخاب شده
Ctrl + Page Down Shrink Selection کاهش محدوده انتخاب شده
Alt + H Hide Selection مخفی کردن انتخاب
Alt + L Select Edge Loop
Alt + R  Select Edge Ring
Alt + U Unhide All ظاهر کردن انتخاب
 Unwrap UVW Ctrl + E  Edit UVWs
Alt + E Show Seams in Viewport نمایش seams در نماهای مکس
Ctrl + O  Unwrap Options
Ctrl + U Update Map
 Playback Controls Comma  Backup Time One Unit برگشت زمان به اندازه یک واحد
کنترل های اجرایی Period Forward Time One Unit رفتن زمان به جلو به مقدار یک واحد
Ctrl + X  Expert Toggle Mode نمایش محیط کار به شکل حرفه ای
End Go to End Frame رفتن به فریم آخر
Home Go to Start Frame رفتن به فریم اول
Track View A Add Keys
M Move Keys
Alt + X  Zoom Horizontal Extents Keys
Alt + Z Zoom
N  Auto Key Mode Toggle فعال و غیرفعال کردن کلید انیمیشن
K Set Keys تعریف کردن کلید انیمیشن
Ctrl + Alt + Left Click Drag  Scale Start of Timeline
Ctrl + Alt + Right Click Drag Scale End of Timeline

وقتی نمای پرسپکتیو و ارتوگرافیک فعال باشد می توانید با چرخاندن دکمه اسکرول ماوس می توان عمل Zoom را انجام داد و با پایین نگه داشتن دکمه وسط ماوس (دکمه اسکرول) و حرکت دادن ماوس می توان عمل Pan را انجام داد و با نگه داشتن دکمه Alt از صفحه کلید و فشردن دکمه اسکرول عمل Orbit را انجام داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا