کلیدهای میانبر در تری دی اس مکس

استفاده از کلید های میان بر در نرم افزار ها سبب بهبود عملکرد در استفاده از نرم افزار و افزایش سرعت و بهره وری می گرددو این یکی از تفاوت های عمده میان کاربران آماتور و حرفه ای می باشد، کاری که کاربران عادی با ماوس و منوها انجام میدهند، کاربران حرفه ای با سرعت بیشتری و با استفاده از میانبرهای کیبورد انجام میدهند. با استفاده از این میانبرها سرعت کار خود را در نرم افزار تری دی اس مکس افزایش دهید. هرچند به یکباره نمیتوانید همه این میانبرهای را حفظ کنید، اما به مرور زمان استفاده از این میانبرها تبدیل به عادت خواهد شد.

مجموعه ای از پرکاربرد ترین میانبرهای کیبورد در نرم افزار 3ds Max در زیر آمده است:

محیط  کار کلید میانبر کاربرد توضیح
Main UI A Angle Snap Toggle فعال و غیرفعال کردن آهن ربای زاویه(Angle)
S Snap فعال و غیرفعال کردن آهن ربا
Ctrl+Shift+P Percent Snap فعال و غیرفعال کردن آهن ربای درصد (Scale)
Alt+D  یا Alt+F3 Enable Axis Constraints in Snap ایجاد محدویت اسنپ بر روی محور ها

به طور پیش فرض فعال نیست و گزینه مربوطه تیک نخورده است.

Alt + X  Display as See – Through Toggle امکان مشاهده نمای پشت آبجکت ها (اشیا به صورت شفاف نمایش داده می شوند.) object properties
Alt+0 Lock UI محیط کار را قفل می کند و می توان پنجره ها و پالت ها را جابجا کرد.
Alt + Ctrl + F
مجتمع آموزشی امام علی ع

Fetch

صحنه را به مرحله ای که Hold شده بر می گرداند.
Ctrl + H Hold فایل را نگه می دارد و با دستور fetch بر می گرداند.
M Material Editor Toggle بازشدن پنجره ویرایش مواد
رندر Shift + Qیا F9 Render رندر
F10 Render Setup پنجره تنظیمات رندر
Shift + F Show Safeframes Toggle نمایش محدوده واقعی رندر
7  Show Statistics Toggle نمایش آمار و ارقام
8 Environment and Effect پنجره تنظیمات محیط و جلوه های ویژه
`  Redraw All View صحنه رفرش می شود.
Ctrl + Z Undo Scene Operation عمل انجام شده را لغو می کند.
Shift + Z  Undo Viewport Operation عمل جابجایی صحنه مثلاً با فرمان orbit یا …   را لغو می کند
Ctrl + Y  Redo Scene Operation معکوس عمل آندو
Shift + Y  Redo Viewport Operation لغو عمل Undo برای صحنه
F4  Show Edges
X Transform Gizmo Toggle گیزمو را مخفی و آشکار می کند (علامت سه رنگ محور های مختصات)
Shift + Ctrl + Z  Zoom Extents All همه اشیا را در همه نما ها نشان می دهد.
Shift+Z Zoom Extents Selected همه اشیا را در نمای فعال نشان می دهد.
Alt + Z Zoom فعال کردن ابزار zoom
Z Zoom Extents شی انتخاب شده را در نمای فعال نشان می دهد.
Shift + W  Toggle SteeringWheels نمایش و عدم نمایش SteeringWheels (چرخ فرمانی که در صحنه ظاهر می شود و می توان با آن فرماین نما را انجام داد.)
Alt + Ctrl + V Toggle ViewCube نمایش و عدم نمایش view Cube (مکعبی که در گوشه بالا سمت راست نما وجود دارد و با آن می توان به نما های مختلف تغییر وضعیت داد.)
نما P Perspective پرسپکتیو
U Ortographic اورتوگرافیک
T Top بالا
B Bottom پایین
F Front روبرو
L Left چپ
C Camera View نمای دوربین
Ctrl+C Create Physical Camera From View از نمای جاری یک دوربین فیزیکی می سازد.
Alt + W  Maximize Viewport Toggle نمایش نمای فعال در حداکثر اندازه
G  Grid Toggle نمایش یا عدم نمایش شبکه شطرنجی
کلیه موضعات مربوطه از صحنه مخفی و ظاهر می شوند. Shift+G Geometry احجام
Shift+S Shape اشکال
Shift+L Light نور
Shift+C Camera دوربین
Shift+H Helper کمک کننده ها
Selection Ctrl + A Select All انتخاب همه
Page Up Select Parent انتخاب اجداد
Page Down Select Child انتخاب فرزند
Q Select Object انتخاب موضوع
W Select and Move انتخاب و حرکت
E  Select and Rotate انتخاب و چرخش
R Select and Scale انتخاب و تغییر اندازه
Ctrl + I  Select Invert انتخاب ها را معکوس می کند یعنی اجسام انتخاب شده از انتخاب خارج شده و انتخاب نشده ها انتخاب می شوند.
Spacebar  Select Lock Toggle قفل کردن امکان انتخاب (فقط جسم قفل شده قابل انتخاب و… است)
Alt+Q Isolate Selection شی یا اشیا انتخاب شده را ایزوله می کند و بقیه اشیا موجود در صحنه را مخفی می کند.
Insert SubObject Level Cycle
Ctrl + B  Subobject Selection Toggle
Alt+A Align تراز کردن اجسام با یکدیگر
Shift+A Quick Align تراز سریع (اجسام را در مرکز یکدیگر قرار میدهد)
Shift+I Spacing Tools ابزار Spacing  را فعال می کند
Alt+N Normal Align تراز بر روی بردار نرمال
پنجره Snap S Snap فعال و غیرفعال کردن آهن ربا
Grid Points چهار نقطه اطراف خطوط شطرنجی کمکی
Alt+F8 Grid Lines چهار خط اطراف خطوط شطرنجی کمکی
Pivot نقطه لولایی شی
Alt+F9 Bounding Box جعبه احاطه کننده اطرافشی
Alt+F11 Perpendicular نقطه عمود بر شکل و روی Spline عمل می‌کند.
Tangent نقطه مماس بر شکل و روی Spline عمل می‌کند.
Vertex گره‌های موجود درشی
Endpoint نقطه انتهایی موجود در هر سگمنت
Midpoint نقطه میانی موجود در هر سگمنت
Edge/Segment لبه شی
Center Face نقطه مرکزی 3 وجهی
Edit/Editable Poly 1 Vertex Level
مجتمع آموزشی امام علی ع

گره ها را فعال می کند.

2 Edge Level لبه ها را فعال می کند.
3 Border Level مرز ها را فعال می کند.
4 Polygon Level صفحات ها را فعال می کند.
5  Element Level عنصر یا عناصر را فعال می کند.
Shift + Ctrl + B Bevel
Shift + Ctrl + C Chamfer
Shift + E Extrude
Shift + Ctrl + W Target Weld
Shift + Ctrl + I Ignore Backfacing عدم انتخاب سطوح پشتی
Ctrl + Page Up  Grow Selection افزایش محدوده انتخاب شده
Ctrl + Page Down Shrink Selection کاهش محدوده انتخاب شده
Alt + H Hide Selection مخفی کردن انتخاب
Alt + L Select Edge Loop
Alt + R  Select Edge Ring
Alt + U Unhide All ظاهر کردن انتخاب
 Unwrap UVW Ctrl + E  Edit UVWs
Alt + E Show Seams in Viewport نمایش seams در نماهای مکس
Ctrl + O  Unwrap Options
Ctrl + U Update Map
 Playback Controls Comma  Backup Time One Unit برگشت زمان به اندازه یک واحد
کنترل های اجرایی Period Forward Time One Unit رفتن زمان به جلو به مقدار یک واحد
Ctrl + X  Expert Toggle Mode نمایش محیط کار به شکل حرفه ای
End Go to End Frame رفتن به فریم آخر
Home Go to Start Frame رفتن به فریم اول
Track View A Add Keys
M Move Keys
Alt + X  Zoom Horizontal Extents Keys
Alt + Z Zoom
N  Auto Key Mode Toggle فعال و غیرفعال کردن کلید انیمیشن
K Set Keys تعریف کردن کلید انیمیشن
Ctrl + Alt + Left Click Drag  Scale Start of Timeline
Ctrl + Alt + Right Click Drag Scale End of Timeline

وقتی نمای پرسپکتیو و ارتوگرافیک فعال باشد می توانید با چرخاندن دکمه اسکرول ماوس می توان عمل Zoom را انجام داد و با پایین نگه داشتن دکمه وسط ماوس (دکمه اسکرول) و حرکت دادن ماوس می توان عمل Pan را انجام داد و با نگه داشتن دکمه Alt از صفحه کلید و فشردن دکمه اسکرول عمل Orbit را انجام داد.

‫17 دیدگاه ها

 1. Can you get prize on online casinos?
  Yes, playing online casino games are legal for Australian players. … When online gambling as a replacement for authentic money, it is necessary to make a put away into your casino account. The finest online casinos offer their players a wide high-quality of honourable banking options to consign and go back on their liquidate
  mobile version
  homepage

 2. Passive income from 3000 EURO. Join and Become Rich with our unique system.

  Our system is an exclusive group for people who believed and got involved in the madness of Bitcoin and made a fortune on it.
  Our members enjoy a worldwide vacation every month while making money on their laptop with just a few minutes of “work” every day.
  Each new member starts earning from 3000 EURO on the very first day. Forget loans and hated jobs. soon you will not have them because you will soon become rich.
  We also have 5 participants who, on the very first day, earned from 100,000 EURO each. This is a very excellent indicator.
  Don’t waste time, register and start making good money right now.

  https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fvk.cc%2Fc2iVZz&sa=D&Cy=Vo&usg=AFQjCNFJ6DQ-GgLJiqgZRHHBoeSsdUCiIw

  There is no other trading application in the world like our system that gives 99.4% accuracy.
  Therefore, our members from all over the world trust us to double and triple their hard earned money.
  The program was created by the most advanced trading technologies in the world.
  The program is ahead of the market by 0.01 seconds.
  This ‘leaping time’ allows our system to be the most accurate and fastest program in the world.
  Due to this, you will receive passive income from 3000 EURO per day.
  Don’t waste time, register and start making good money right now.

  https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fvk.cc%2Fc2iVZz&sa=D&Gt=Lp&usg=AFQjCNFJ6DQ-GgLJiqgZRHHBoeSsdUCiIw

  Our app has won numerous awards.
  We were recently honored to receive the ‘# 1’ award in the Trade Program category from the US Trade Association.
  Once your registration is accepted, you automatically become a new user of the system.
  You will be able to use the trading system for free.
  Like any other business, you need start-up capital to get started.
  To start making profit with the system, you must invest 250 EURO or more.
  Don’t waste time, register and start making good money right now.

  https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fvk.cc%2Fc2iVZz&sa=D&Je=Vy&usg=AFQjCNFJ6DQ-GgLJiqgZRHHBoeSsdUCiIw

  Click ‘trade’ to enjoy accurate and automated trading based on a winning algorithm.
  You can also switch the system to manual mode if you prefer to trade yourself.
  But we give a guarantee that in automatic mode your income will be from 3000 EURO per day.
  Don’t waste time, register and start making good money right now.

  https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fvk.cc%2Fc2iVZz&sa=D&Hs=Ke&usg=AFQjCNFJ6DQ-GgLJiqgZRHHBoeSsdUCiIw

 3. Pjidfhisofkcwspfjowfkpwlfpjwofk rwkfpwkgowjkfwjgoowfkpwg
  Nifhfeidfjwofjowhfie jfjeofwofjwoefjwoj irwojdwohfiewjfowfie
  Mcniscswhfuhicfj ijfwokfdwhfiwjbskgk gnrejgbskesghegnr gkejgejgj
  Ojffsfjhnwsfjebgejfwjfiehi jiffniehfshiufhaeifnjskgehiwuw fjefje
  Ojbcjdhswv bjwksbdhwjsvdhfwjb jbfjksafbejfbejfbejbcsufuj
  Gjsbjfcwhdnwdwhnfw hiwshfjabhfewbfjekb fuabfiuebfbcdsjfbewiufbeh
  https://oituryufhcnjdjqajdsfsjk.com
  KdwyeuuiwiosIBHBCFDHKFJJ FJKBJKWFJFBHEAKNDSJAKFGBSHFAWJDJESBG

 4. xxx video yopo http://www.h-l.cz/redir.php?uri=https://justindianporn.me/video/79649/fucking-ass-of-hot-patna-aunty.html
  xxx vid bibgboob http://travelnatureblog.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=justindianporn.me/video/21401/indian-couple-fucking-with-condom.html
  sweden school porn http://redirect.wooptydoo.com/?r=https://justindianporn.me/xxx/full-hd-movie-bf-hindi-nangi-movie/
  sex artis korea https://www.toutlehautparleur.com/redirect_tlhp.php?lien=https://justindianporn.me/video/136139/sexy-bhabhi-dooggystyle-fucking.html
  www clipsage com https://www.alle-autos-in.de/redir.php?url=https://justindianporn.me/video/34431/mature-bbw-aunty-hardcore-home-sex-with-hubby-8217-s-friend.html
  balackad xxx hd http://steeltoughsheds.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=justindianporn.me/video/201554/after-breakup-girlfriend-fuck-herself-with-pipe.html
  xxx.com mp4 vi http://maps.google.com.sl/url?q=https://justindianporn.me/video/23567/xxx-apartments-issue-3.html
  eon sex videos http://integrityreference.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=justindianporn.me/dwl.php?s=app&v=vcdn.justindianporn.me/key=+lK8a6utYNfpuwl7p-C0tQ,end=1624384978,ip=88.208.39.199/download2=vcdn.justindianporn.me%5D_virgin_bhabhi_sucking_her_devar_s_dick.mp4/000/199/199965/199965.mp4
  hd verona vaughn http://fabfunandfifty.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=justindianporn.me/video/170101/desi-sexy-bhabi-hot-boobs.html
  xxx saxy hote http://linktohttps.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=justindianporn.me/xxx/real-husband-wife-dirty-talk-audio-in-hindi/
  tamil outing sex http://www.calyptic.com/cgi-bin/archive2.cgi?cat=1&start=229&referer=https://justindianporn.me/video/114837/india-summer-hot-sexy-milf-love-hardcore-bang-with-huge-dick-stud-mov-14.html
  indian girls muth http://merle-norman-day-spa.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=justindianporn.me/video/60086/dance-of-the-tawaif.html
  di sodok kontol http://promote-color.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=justindianporn.me/video/87025/nri-girl-sucking-cock-professionally.html
  best of xxx http://inaka.awe.jp/ps_search.cgi?act=jump&access=1&url=https://justindianporn.me/video/202794/desi-telugu-aunty-dress-changing-hidden-capture-by-her-son-mms-clip.html
  bazzar fuck hd http://raoders.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=justindianporn.me/video/216501/pakistani-bhabhi-exposing-her-assets-outdoors.html
  xxxx hd wallpaper http://mat0.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=justindianporn.me/video/73852/office-work.html
  cewek indonesia mobile http://galaxilogistics.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=justindianporn.me/xxx/big-cock-fuck-with-dirty-hindi-audio/
  sex xxx 18yer https://images.google.com.qa/url?q=https://justindianporn.me/video/148590/desi-girl-sima-first-time-fuck-for-money-paid-video-free.html
  beem tube hd http://canadianvascularbirthmarks.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=justindianporn.me/xxx/indian-saree-aunty-brest-milk-drink-videos/
  sexy dlue flim http://api.multigo.ru/api/3/redirect?url=https://justindianporn.me/video/78269/sweet-milky-indian-babe-showing-curves.html

 5. Sputnik V vaccination has begun in Slovakia. The give of the Russian vaccine to the innate mould was accompanied by a nationalistic abase and led to the relinquishment of Prime Abb‚ Igor Matovich and a restructuring of the government. As a culminate, the wilderness received the Russian vaccine, in spleen of the genuineness that neither the European regulator nor the WHO has until in this day approved it.
  In neighboring Hungary, which approved the advantage of Sputnik in February as the beforehand in Europe, more than 50% of the matured commoners has already been vaccinated; in Russia – a minuscule more than 10%. In Slovakia, five thousand people signed up finished with without thought the Sputnik vaccination.
  I noticed such a trend that a lot of inappropriate comments appeared on blogs, I can’t understand, is it that someone is spamming like this? And why, to make someone a bastard))) Imho stupid…. You can present another article on this point at this link https://refx.forsaljning.site

 6. Тиогликолевая кислота чистота примерно 99 процентов купить онлайн Интернет магазин ХИММЕД
  Tegs: Тиогликолевая кислота чистота примерно 80 процентов купить онлайн Интернет магазин ХИММЕД https://chimmed.ru/products/tioglikolevaya-kislota-chistota-primerno-80-id=3001823

  Иодацетамид 98 процентов купить онлайн Интернет магазин ХИММЕД
  Иод 99 8 процентов ACS reagent купить онлайн Интернет магазин ХИММЕД
  Иод 99 5 процентов сублимированный дважды возогнанный купить онлайн Интернет магазин ХИММЕД

 7. При заключении договора с юристом целесообразно закрепить его право передать ведение дела другому специалисту в определенных случаях (например, при длительной болезни).

  Как арендатору не потерять обеспечительный платёж (депозит)

  Например, в договоре на услуги репетитора срок можно написать например:

  По данному договору подрядчик (проектировщик, изыскатель) по заданию заказчика должен разработать техническую документацию на проектирование объекта (например, здания, сада). Особенностями договора являются:

  ДВР, на сегодняшний, день является довольно распространенным явлением. Соглашение оформляется в письменном виде на основании положений ГК РФ.

  договор купли продажи мебели
  вынесение судом (иным органом) решения, которое не удовлетворяет клиента, не дает ему права отказаться от оплаты услуг юриста или взыскать с него санкции;

  Порой оказать услугу невозможно. Если виноват заказчик — он всё равно платит полную сумму.

  Прочие условия, где можно отметить – допускается ли привлечение сторонних работников также гарантийные обязательства по качеству выполненных работ.

  Гарантийный срок (срок, в течение которого подрядчик обязуется обеспечить соответствие качества результата работы условиям договора в свой черед несет ответственность перед заказчиком за выявленные недостатки результата работы);

  Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг третьих лиц без согласия Заказчика.

  У договоров оказания услуг, как в свой черед у другой документации, есть срок действия.

  Исполнитель тоже вправе отказаться в любой дата, но вместе с эти должен компенсировать заказчику все убытки.

  Конкретика приёмки — это основание для оплаты. Если услуги оплачиваются один раз, Конкретика тоже закругляйся один.

  Договор перевозки грузов: полезные советы перевозчику

 8. A month ago, when a 37-year-old unattached of a Singapore boarding junior quick university in charge of people with understanding disorders was diagnosed with a coronavirus, the superintendence of the get going did not collect a panic. Inexorable into account the specifics of the primary given, all its shillelagh and most of the over-nice well-being inhabitants were vaccinated against Covid-19 as being at put in jeopardy lodged with someone in February-March. Anyway, lately in body politic, the boarding lyceum was closed also in behalf of the welfare quarantine, and all employees, patients and other people who recently communicated with the airsick sweetie or her maintain were quarantined and began to be regularly tested. Exceptional the next week, the virus was detected in three dozen people, including the 30-year-old breast-feed at from the Philippines, as okay as four other employees of the boarding day-school and 26 of its perpetual residents. Most of those infected were fully vaccinated against Covid-19… You can put to another article on this appearance at this linkage https://ikeahackers.ekptoseis.space I would shake the author’s hand with pleasure, since his blog is a miracle..

 9. Ronastar Red купить онлайн Интернет магазин ХИММЕД
  Tegs: Ronastar Red купить онлайн Интернет магазин ХИММЕД https://chimmed.ru/products/ronastar-red-id=3002117

  Bismuth III oxyiodide 98 процентов pure купить онлайн Интернет магазин ХИММЕД
  Bismuth III oxyfluoride 97 процентов pure купить онлайн Интернет магазин ХИММЕД
  Bismuth III oxychloride 97 процентов pure купить онлайн Интернет магазин ХИММЕД

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا