ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور

دکمه بازگشت به بالا